Thiết bị MGP 464 Pro bao gồm các kết nối nền HDMI cho phép tạo nhiều cửa sổ trên màn hình đồng thời hiển thị chất lượng video trực tiếp. MGP 464 Pro cũng cung cấp hai đầu ra gồm HDMI và RGBHV, giúp đơn giản hóa việc tích hợp các thiết bị hiển thị khác nhau. MGP 464 Pro thực sự là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi hiển thị nhiều nguồn video chất lương trên một màn hình.