Cisco Telepresence System EX Series đưa mọi thứ trên bàn làm việc của bạn lên màn hình máy tính giúp cho việc trao đổi công việc, thông tin liên lạc, và hợp tác.. được nhanh chóng và thuận tiện chỉ với một cái chạm tay. Đồng nghiệp ngay lập tức có thể làm việc với nhau dù họ đang bị chia cách bởi hành lang, con phố hoặc vài múi giờ.