Giá trị cốt lõi

MỤC TIÊU, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU

Công ty ZTTC luôn nỗ lực phấn đấu và sáng tạo trong công việc để mang đến cho Quý khách hàng những gói sản phẩm tốt nhất, giá thành tốt nhất và dịch vụ chuyên nghiệp nhất
Thiết lập một mối quan hệ thân thiết, bền vững với Quý khách hàng.
Kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ nhân nhân viên đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tác phong
làm việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

TẦM NHÌN

Phát triển bền vững, ổn định. Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Telemedicine

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khách hàng là trung tâm, nguồn lực cốt lõi. Tận tụy với khách hàng và luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, mong đợi của khách hàng

Đề cao đạo đức kinh doanh. Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp

Luôn ý thức xây dựng, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng