GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG EXTRON

Tích hợp AV: ZTTC chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, triển khai, lập trình, và đào tạo các hệ thống AV.

  • Tích hợp AV phòng họp
  • Tích hợp AV hội nghị truyền hình
  • Tích hợp AV hội trường
  • Tích hợp AV giảng đường
  • Lập trình Extron, Crestron, IDK
  • Tích hợp hệ thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *